Aktualności

Poznań, Pniewy, Damasławek - IX Festiwal Nowa Siła Kuratorska

Nsk

IX Festiwal Nowa Siła Kuratorska

Organizatorzy: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej / Katedra Dramatu, Teatru i Widowisk oraz Fundacja Render

28 kwietnia – 01 czerwca 2017

Poznań, Pniewy, Damasławek

Partnerzy: Studio Aktorskie STA w Poznaniu, Stowarzyszenie Zielona Grupa w Poznaniu, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Gminny Ośrodek Kultury w Damasławku, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Damasławku, Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Szczanieckiej w Pniewach, Dzienny Dom Seniora „Jutrzenka” w Pniewach, Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. E. Szczanieckiej w Pniewach, Pracownia Teatru Tańca w Zielonej Górze.

Koordynatorka: Maria Kamińska (kaminska.m.a@tlen.pl)

Nowa Siła Kuratorska (NSK) to festiwal studentów „Wiedzy o teatrze” Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stanowiący ukoronowanie specjalizacji „Interdyscyplinarne projekty kuratorskie” prowadzonej przez dr Agatę Siwiak. NSK jest platformą działań teatralnych i interdyscyplinarnych, w ramach której studenci realizują autorskie projekty kuratorskie wokół istotnych kwestii społecznych i estetycznych, dla których medium stają się nowoczesne formy sztuki. Prezentacje odbywają się każdego roku od dziewięciu lat. Festiwal staje się działaniem coraz bardziej rozpoznawalnym. Zakotwiczenie projektu na UAM okazało się świetnym punktem wyjścia do poszukiwania kolejnych partnerów, a co za tym idzie – nowej publiczności. Z każdym kolejnym rokiem NSK przyciąga coraz większą rzeszę fanów, co jest świetną reklamą zarówno całej uczelni jak i samej Wiedzy o teatrze. Bardzo duży wkład w rozwój studenckich projektów kuratorskich mieli zaproszeni artyści, a także partnerzy. Byli to między innymi Mirosław Bałka (światowej sławy artysta, wystawiający swoje prace w najważniejszych galeriach sztuki współczesnej na świecie, m.in. w Tate Modern w Londynie i Museum of Modern Art w Nowym Jorku), Izabella Gustowska (znakomita poznańska artystka video i performerka, profesor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu), Bożena Keff (dramatopisarka, autorka Utworu o Matce i Ojczyźnie), Weronika Szczawińska (reżyserka nominowana w tym roku do „Paszportu Polityki” w kategorii „Teatr”). Nowa Siła Kuratorska wspiera także młodych poznańskich artystów oraz teatry alternatywne.

Poprzez Nowa Siłę Kuratorską pragniemy przybliżać ludziom idee uniwersytetu, który nie będzie kojarzył się wyłącznie z salami wykładowymi, ale także z twórczym fermentem i artystyczną kreatywnością. Chcemy pokazać, że Uniwersytet im. Adama Mickiewicza jest otwarty na wszelkie działania kulturotwórcze – dzięki jego pomocy studenci kierunku Wiedza o teatrze mogą rozwijać skrzydła nie tylko hobbystycznie, ale także stricte zawodowo przenosząc wiedzę zdobytą w warunkach laboratoryjnych na specjalizacji kształcącej kuratorów i producentów teatralnych w realną przestrzeń działania. Od początku istnienia festiwal wspierany jest przez wiele instytucji takich jak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Teatr Nowy w Poznaniu, Teatr Polski w Poznaniu, Teatr Wielki w Poznaniu, Stacja Szamocin Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno Teatralne, Studium Aktorskie STA.

Projekty tegorocznej edycji Festiwalu Nowa Siła Kuratorska:

Kuratorki Projektu: Martyna Kaźmierczak, Maria Ratajczak, Marta Górska

Przyszłość | Przeszłość jest projektem artystycznym skierowanym do seniorów i dzieci, mieszkających w małych ośrodkach Wielkopolski – mieście Pniewy oraz wsi Damasławek. Do udziału zaproszeni zostaną dziadkowie, ciocie, nianie, sąsiadki oraz dzieci. Celem projektu jest pokazanie seniorom i dzieciom nowych dróg artystycznego wyrazu i umożliwienie im spojrzenia z nowej perspektywy na ich relacje rodzinne, międzypokoleniowe oraz wymiana doświadczeń i emocji między pokoleniami, ale również między amatorami i profesjonalistami oraz studentami prowadzącymi warsztaty.

Głównym założeniem projektu Przyszłość | Przeszłość jest stworzenie płaszczyzny porozumienia między wnukami i dziadkami poprzez zadanie pytania „Kim chciałbyś być?”. Dziadkowie mają za sobą pewien bagaż doświadczeń. To pytanie odsyła ich do zdarzeń z przeszłości, ale także motywuje do podejmowania nowych zadań, związanych z przyszłością. Wnuki, mając przed sobą wiele perspektyw, dopiero tworzą wizję swojego dalszego życia. A co właściwie młodzi wiedzą o pragnieniach i marzeniach swoich dziadków? A czy dziadkowie na pewno dobrze odgadują plany na przyszłość swoich wnucząt? W naszym projekcie konfrontujemy entuzjazm młodych ludzi z doświadczeniem seniorów.

Ich spojrzenia spotykają się w teraźniejszości, która ma stać się przestrzenią wspólnej inspiracji. Zależy nam na aktywizacji środowisk senioralnych w małych ośrodkach, gdzie oferta kulturalna kierowana do tej grupy jest ograniczona. Chcemy zaprosić seniorów i dzieci do przestrzeni, która stwarza warunki artystycznej ekspresji i pomaga odkryć ich twórczy potencjał. Zaproponowane rodzaje twórczej ekspresji takie jak: teatr tańca, teatr formy czy interdyscyplinarne warsztaty są nieoczywistymi, często nowymi i nieznanymi dla osób z małych miast. Jednak mogą okazać się doskonałą propozycją, która pomoże odkryć nowe inspiracje, własny potencjał, możliwości, wrażliwość. Wnukom pragniemy przedstawić dziadków, osoby starsze nie tylko jako opiekunów, ale także jako partnerów do kreatywnego spędzania czasu.

Wydarzenia powstają na współpracy między uczelniami oraz pod okiem fantastycznych pedagogów.

Niezwykle ważne jest dla nas również, by ożywić kulturalne życie małych miasteczek, zapraszając do nich artystów z dużego ośrodka i umożliwiając współpracę prowincjonalnych ośrodków oraz jednostek akademickich.

Jednocześnie zależy nam na wykorzystaniu lokalnego potencjału, dlatego zaprosimy uczestników z Pniew i Damasławka oraz pracować będziemy we współpracy z lokalnymi instytucjami.

Przygotowaniem do projektu jest seria nagrań wywiadów, rozmów z seniorami i dziećmi opowiadających o swoich marzeniach, wspomnieniach, które stają się podstawą oraz inspiracją do spektakli i działań realizowanych w ramach projektu.

Wydarzeniami projektu są:

Warsztaty tanecznie dla seriorów i dzieci w Pniewach, zakończone spektaklem pod opieką studentów Pauliny Wycichowskiej z kierunku Taniec na Akademii Wychowania fizycznego w Poznaniu.

Warsztaty teatralne dla młodzieży zakończone prezentacją spektaklu pod opieką Artura Szycha (Pniewy)

Warsztaty fotograficzne i scenograficzne z Zieloną Grupą w Damasławku

Spektakl dokumentalny w Damasławku

Panel dyskusyjny skupiający pedagogów i działaczy społecznych na temat relacji rodzinnych w sztuce i kulturze

Kuratorzy: Dominika Mądry, Martyna Blachowska, Paulina Drożdż, Tomasz Czebreszuk, Maciej Włodarczyk

Inspiracją do projektu MIASTO|stan| było niezagospodarowane miejsce w centralnym punkcie miasta jakim jest Stara Rzeźnia, a co za tym idzie jej historia. Dzięki niej zarysowuje się również kontekst postrzegania i traktowania zwierząt w przestrzeni publicznej. Poruszone zostaną tematy wypływające z idei posthumanizmu, które dotyczyć będą różnic oraz podobieństw pomiędzy światem ludzi a zwierząt. Ważną kwestią ma być również zwrócenie uwagi mieszkańców Poznania na zaniechanie historii i pamięci miejsc, które niegdyś odgrywały ważna rolę w codziennym życiu miasta. Projekt ma za zadanie zestawienie dwóch perspektyw postrzegania przestrzeni – przeszłość, a teraźniejszość. Chcemy także nawiązywać do wydarzenia z obrębu poznańskiej kultury alternatywnej, które odbyło się kilkanaście lat temu i poruszało podobną tematykę.

W ramach projektu w pustostanie mieszczącym się na Starym Mieście zostanie zrealizowana instalacja artystyczno-teatralna. Tworzyć będą ją zarówno młodzi, debiutujący, jak i doświadczeni artyści. Naszym celem będzie zainaugurowanie interdyscyplinarnej, kulturowej dyskusji na temat lokalny oraz pozornie nieartystyczny oraz wejście w dialog młodszego pokolenia artystów ze starszym pokoleniem kontrkultury.

Kuratorki: Aleksandra Białek, Maryna Strapko

Kierunek: Białoruś to projekt angażujący do wspólnej pracy twórczej młodzież z Polski i Białorusi. Projekt stanie się okazją do spotkania, wymiany doświadczeń, prezentacji swoich kultur i znalezienia punktów wspólnych poprzez formę teatralną.

Naszym głównym celem jest wzmocnienie międzykulturowych relacji pomiędzy Białorusią i Polską, które niejednokrotnie spotykały się na wspólnym szlaku historycznym. Będzie to przede wszystkim spotkanie, które pokaże jak swobodnie można zacieśniać granice sąsiedztwa. Projekt będzie wydarzeniem kulturalno – edukacyjnym, łączącym część integracyjną, warsztatową oraz performatywną. Tworzenie i realizacja projektu przewiduje perspektywy rozwoju potencjału młodzieży zainteresowanej teatrem i dramaturgią.

Uczestnicy będą mieli możliwość lepiej poznać kultury swoich sąsiadów, poszerzyć wiedzę na temat teatru zaangażowanego społecznie jako formy pracy w swojej codziennej działalności. Pozwoli to rozwinąć potrzebne umiejętności do tworzenia podobnych lokalnych i międzynarodowych projektów oraz stworzy perspektywę do dalszej współpracy polsko-białoruskiej. Głównym wydarzeniem projektu będą warsztaty teatralno-performatywne prowadzone przez Małgorzatę Wdowik. Odbędzie się również czytanie performatywne dramatu białoruskiego wyreżyserowane przez białoruską działaczkę społeczną Sviatlanę Haidalionak oraz warsztaty śpiewu pieśni białoruskiej prowadzone przez Malwinę Paszek. Wszystkie wydarzenia będą miały charakter spotkania, które ma na celu dialog, wymianę kulturową oraz poszerzanie granic swoich perspektyw.


Add comment btn