Aktualności

Polacy laureatami Europejskiej Nagrody Kultury Księżniczki Margriet

1 01cdb100a4.jpg

Polacy w gronie laureatów Europejskiej Nagrody Kultury Księżniczki Margriet. Przyznawana corocznie przez Europejską Fundację Kultury Nagroda już 16 maja trafi do Ośrodka „Pogranicze” z Sejn oraz brytyjskiej grupy Forensic Architecture.

16 maja w Amsterdamie Europejska Fundacja Kultury już po raz dziesiąty wręczy prestiżowe Europejskie Nagrody Kultury Księżniczki Margriet. Hasło, które przyświecało tegorocznej edycji Nagród, brzmiało „Odważni obywatele”. Komisja chciała w ten sposób uhonorować osoby, grupy bądź organizacje, których śmiałe i nastawione na budowanie międzykulturowych pomostów działania artystyczne przyczyniają się do kształtowania wspólnej, europejskiej przyszłości. Tegorocznymi laureatami Nagrody są: polski Ośrodek „Pogranicze” z Sejn oraz brytyjska grupa badawcza Forensic Architecture. Pierwszy raz w historii Nagrody trafi ona do twórców z naszego kraju.

Fundacja „Pogranicze”, Wioska Budowniczych Mostów, Krasnogruda 2015, „Misterium Mostu” Zdjęcie: Cezary Nowak, dzięki uprzejmości Fundacji „Pogranicze”

Europejska Fundacja Kultury, upatrując w kulturze przestrzeni, dzięki której alternatywne sposoby współżycia odmiennych grup społecznych, etnicznych, narodowych czy religijnych zyskują realne kształty oparte na solidarności i szacunku dla różnorodności, co roku nagradza twórców kultury, którzy za pomocą różnych form ekspresji artystycznej i filozoficznej przyczyniają się do umacniania postaw wspólnotowości i otwartości w Europie.

Tegoroczni laureaci docenieni zostali za działania, których celem jest oddanie głosu osobom bądź grupom wykluczonym z oficjalnych narracji politycznych, demograficznych czy ekonomicznych, a także przywrócenie słyszalności tym, których historie zostały zagłuszone przez procesy globalizacyjne i produkcyjne. Obie organizacje używają sztuki jako narzędzia demaskowania niesprawiedliwości społecznej, przepracowywania przeszłych narracji i krytycznej pracy nad pamięcią historyczną w celu budowania wspólnej przyszłości. W opinii międzynarodowego jury zarówno prace „Pogranicza”, jak i Forensic Architecture udowadniają, że w dzisiejszej Europie warto tworzyć śmiałe i dalekosiężne projekty kulturalne oparte na wartościach humanistycznych i empatii.

Fundacja „Pogranicze”, Wioska Budowniczych Mostów, Krasnogruda 2015, „Misterium Mostu” Zdjęcie: Cezary Nowak, dzięki uprzejmości Fundacji „Pogranicze”

X Europejska Nagroda Kultury Księżniczki Margriet przyznawana przez Europejską Fundację Kultury wręczona zostanie 16 maja 2018 roku podczas uroczystej ceremonii w Teatrze Miejskim Stadsschouwburg w Amsterdamie. Oprócz nagrody w wysokości 25 000 euro laureaci otrzymają mapę Europy stworzoną przez holenderskiego artystę Jana Rothuizena. Tego wieczoru swoją premierę będzie miała również publikacja podsumowująca ostatnie 10 lat Nagrody: www.valiz.nl/en/publications/courageous-citizens.

Rekonstrukcja stworzona na potrzeby pracy „77sqm_9:26min.” Forensic Architecture, 2017

European Cultural Challenge

Uroczystość poprzedzona zostanie 24-godzinnymi warsztatami, European Cultural Challenge, podczas których dotychczasowi laureaci nagrody, artyści, stypendyści, badacze, przedstawiciele fundacji społeczno-kulturalnych, mediów i polityki omawiać będą konkretne przypadki prac inicjujących pozytywne zmiany społeczne. Celem European Cultural Challenge jest zarówno stworzenie takiej sieci środowisk twórczych, która przyczyniłaby się do budowy Europy otwartej, inkluzyjnej i demokratycznej, jak i podjęcie się próby wspólnego wypracowania konkretnych działań służących osiągnięciu tego celu. Wydarzenie przeznaczone jest dla zaproszonych gości i odbędzie się w Hotelu Arena w Amsterdamie, 15 i 16 maja.

Laureaci 2018 roku:

Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” (Polska)

„Pogranicze” to zarówno założona w 1990 roku, pozarządowa Fundacja Pogranicze, jak i powstały w 1991 roku i mający swoją siedzibę w Sejnach, w województwie podlaskim, Ośrodek „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”. Działając na wielu płaszczyznach: artystycznej, badawczej, dokumentacyjnej czy edukacyjnej, „Pogranicze” przywraca tak lokalnej, jak i szerszej społeczności bogatą, choć zapomnianą spuściznę regionu, który przez lata kształtowany był przez różne kultury, grupy etniczne czy wyznaniowe, języki, światopoglądy i tradycje. Organizowane przez Ośrodek wystawy, spektakle czy koncerty wskrzeszają kulturowe imaginarium często nieobecnych już społeczności pogranicza, prowadzą dialog z budowanym na współistnieniu różnorodności dziedzictwem tych ziem, budują mosty pomiędzy ludźmi różnych religii, narodowości i kultur.

Fundacja utrzymuje również znaną na całym świecie orkiestrę klezmerską (czerpiącą z tradycji muzycznej zamieszkujących Europę Środkowo-Wschodnią Żydów aszkenazyjskich) i organizuje warsztaty oraz sympozja na temat dialogu międzykulturowego dla teoretyków i praktyków kultury z całego świata.

Dedykujemy tę nagrodę Suwalszczyźnie. Ludziom w Sejnach, Żegarach, Dusznicy, Krasnogrudzie. To jest nagroda, którą trzeba się dzielić ze wszystkimi, którzy od lat są z nami w tej pracy – mówi Bożena Szroeder z Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”.

www.pogranicze.sejny.pl

Forensic Architecture (UK)

Forensic Architecture to multidyscyplinarny kolektyw badawczy z siedzibą w Goldsmiths College na Uniwersytecie Londyńskim. Ta międzynarodowa grupa architektów, artystów, filmowców, naukowców z różnych dziedzin, prawników i aktywistów, którzy przy użyciu środków artystycznych i nowych metod technologicznych wspólnie prowadzą dogłębne analizy, studia przypadku czy wręcz dochodzenia kryminalne w sprawie różnych zbrodni, miejsc katastrof humanitarnych czy działań wojennych, zajmuje się śledzeniem sposobu, w jaki konflikt organizuje i przekształca rzeczywistość. Ich balansujące na styku architektury, dziennikarstwa, prawa, polityki i sztuki prace przekształcają teoretyczne rozpoznania badawcze w politycznie stosowaną praktykę (dociekania Forensic Architecture często stają się materiałem dowodowym w prowadzonych śledztwach).

W pracy Forensic Architecure interesujące jest połączenie wypracowanych przez kryminalistykę narzędzi analizy miejsca zbrodni z rekonstrukcją jako współczesną praktyką artystyczną, która za pomocą śladów stara się odtworzyć przeszłe wydarzenie – mówi Dorota Sajewska, kulturoznawczyni z Uniwersytetu w Zurychu.

Podczas zeszłorocznych documenta w Kassel grupa Forensic Architecture zaprezentowała pracę „77sqm9:26min” – rekonstrukcję popełnionego w 2006 roku, w Kassel morderstwa niemieckiego obywatela pochodzenia tureckiego, Halita Yozgata. Było to już dziesiąte zabójstwo dokonane przez neonazistowską grupę terrorystyczną Narodowosocjalistyczne Podziemie, organizacja infiltrowana była więc przez niemieckie służby specjalne. Jeden z agentów tych służb obecny był w momencie zastrzelenia Halita Yozgata na miejscu zbrodni. Jednak, jak później zeznał, nie usłyszał wystrzału, nie poczuł prochu ani nie zauważył ciała. Sąd uznał jego wersję zdarzenia za wiarygodną. Praca „77sqm9:26min” jest precyzyjną rekonstrukcją okoliczności tamtej zbrodni jednoznacznie dowodzącą, że niemiecki agent kłamał.

Na początku marca w prestiżowym londyńskim Institute of Contemporary Arts została otwarta została indywidualna wystawa grupy pt. „Counter Investigations: Forensic Architecture”. Potrwa do 6 maja.

www.forensic-architecture.org

Zdjęcie: Cezary Nowak, dzięki uprzejmości Fundacji „Pogranicze”


Add comment btn