Aktualności

Sopot Non-Fiction - nabór do 31 maja 2018

Logo boto 2017 01

"Fundacja Teatru BOTO ogłasza nabór na Rezydencję podczas VII Festiwalu Teatru Dokumentalnego i Rezydencji Artystycznej Sopot Non-Fiction 2018. Tegoroczna edycja odbędzie się pomiędzy 25 sierpnia a 1 września. Sopot Non-Fiction to jedyny w Polsce przegląd poświęcony teatrowi faktu. Jego formuła to zestawienie festiwalu z warsztatami twórczymi dla młodych reżyserów, dramatopisarzy i aktorów, którzy podczas tygodniowej rezydencji artystycznej pracują nad swoimi projektami dokumentalnych sztuk i spektakli. Na koniec prezentują efekty w postaci "pracy w rozwoju" podczas tzw. Maratonu Non-Fiction. Do udziału zapraszamy grupy wywodzące się zarówno z teatrów instytucjonalnych, jak i nieinstytucjonalnych.

Nabór trwa do dnia 31 maja 2018 roku.

VII Festiwal Teatru Dokumentalnego i Rezydencja Artystyczna Sopot Non Fiction 2018

 1. Festiwal Teatru Dokumentalnego i Rezydencja Artystyczna Sopot Non-Fiction to jedyny w Polsce przegląd poświęcony teatrowi faktu. Jego formuła to zestawienie festiwalu z warsztatami twórczymi dla młodych reżyserów, dramatopisarzy i aktorów, którzy podczas tygodniowej rezydencji artystycznej pracują nad swoimi projektami dokumentalnych sztuk i spektakli. Na koniec prezentują efekty w postaci "pracy w rozwoju" podczas tzw. Maratonu Non-Fiction. Publiczność uczestniczy w procesie twórczym poprzez udział w prezentacjach i dyskusjach z twórcami i zaproszonymi ekspertami.

 2. Organizatorem VII Festiwalu Teatru Dokumentalnego i Rezydencji Artystycznej Sopot Non Fiction 2018 (dalej: Festiwal lub Rezydencja) jest Fundacja Teatru BOTO w Sopocie (dalej: Organizator).

 3. Festiwal odbędzie się w terminie 25 sierpnia – 1 września 2018 roku.

 4. Głównym celem Festiwalu jest stworzenie przestrzeni odpowiedniej dla swobodnej pracy twórczej, wymiany myśli i doświadczeń oraz wspólnego budowania spektaklu poprzez dyskusję w grupie twórców przy odejściu od klasycznego podziału funkcji w teatrze.

 5. Celem wtórnym jest produkcja spektakli zapoczątkowanych podczas Rezydencji i prezentacja ich podczas kolejnych edycji Festiwalu.

 6. Opiekę merytoryczną nad Festiwalem sprawują Kuratorzy, tj. Adam Nalepa, Adam Orzechowski i Roman Pawłowski.

 7. Na Rezydencję zgłaszać mogą się grupy składające się z 4-5 osób, w skład których wchodzą dramaturg, reżyser i aktorzy. W przypadku zapotrzebowania na większą ilość aktorów do grup mogą dołączyć aktorzy z Trójmiasta.

 8. Temat do pracy warsztatowej grupa wybiera na etapie zgłoszenia. Musi opierać się on na faktach, tematyka może być współczesna lub historyczna. Dopuszczalna jest swoboda interpretacyjna.

 9. Do udziału w Rezydencji mogą zgłaszać się lub zostać zaproszone grupy wywodzące się z teatrów instytucjonalnych lub nieinstytucjonalnych.

 10. Zgłoszenie do udziału w Rezydencji odbywa się poprzez wysłanie drogą elektroniczną na adres biuro@boto.art.pl wypełnionej Karty Zgłoszeniowej.

 11. Wysłanie zgłoszenia oznacza akceptację Regulaminu Festiwalu.

 12. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 31 maja 2018 roku.

 13. Kuratorzy wybiorą sześć grup, które wezmą udział w Rezydencji. Wnioski będą rozpatrywane przez Kuratorów najpóźniej w cztery tygodnie po upływie terminu składania wniosków. Informacja o zakwalifikowaniu zostanie przekazana zainteresowanym drogą mailową.

 14. Koszt uczestnictwa w Rezydencji wynosi 350 zł/osoba. Organizator zapewnia noclegi oraz obiady.

 15. Praca warsztatowa odbywać się będzie w terminie 26 – 31 sierpnia.

 16. Prezentacje pracy warsztatowej odbywać się będą 31 sierpnia oraz 1 września na Scenie Kameralnej Teatru Wybrzeże w Sopocie. Celem pokazu nie jest przygotowanie spektaklu, a prezentacja efektu pracy grupy, umożliwiająca dyskusję. Warunki pokazu:

• maksymalny czas trwania: 30 minut

• próba techniczna w Teatrze: 60 minut

• czas instalacji przed pokazem: 15 minut

• dyskusja po pokazie: 30 minut

 1. W trakcie pokazów na Scenie Kameralnej zapewniamy:

• stoły, krzesła

• oświetlenie

• ekran z tyłu sceny + projektor

• nagłośnienie z możliwością odtwarzania plików z komputera

• mikrofony i mikroporty

 1. Na pokazy pracy warsztatowej zostaną zaproszeni dyrektorzy teatrów z całej Polski. Ma to na celu umożliwienie dalszej realizacji spektakli, zapoczątkowanych podczas pracy warsztatowej oraz ich prezentację podczas kolejnych edycji Festiwalu.

 2. Festiwal nie ma charakteru konkursowego.


Add comment btn