Artykuły

Wizytówka

AUTOR: Izabela Mikrut FOT.: Wydawnictwo Marginesy
06.03.2018


B5ba997940d61546f3b178091a6abcbd full

Z Józefem Wilkoniem Agata Napiórska całkiem nieźle się dogaduje, zrozumiałe więc, że konsekwencją takiej relacji stał się wywiad-rzeka – wspomnieniowy, ale pozbawiony przymusu budowania artystycznej biografii. Ze spotkań i rozmów powstała książka wpisująca się w nurt (auto)biografii sławnych ludzi – ale trochę na uboczu, wyjątkowa jak sam bohater.

Tematy do kolejnych powieści pojawiają się albo pod wpływem reguł gatunkowych (trzeba odbiorcom wskazać ważne skojarzenia z dzieciństwa, przedstawić rodziców, rodzeństwo, żonę czy dzieci), albo pod wpływem chwili (luźne refleksje o ulubionych potrawach lub o roślinach i drzewach w wielkim ogrodzie). Najważniejszą część tomu stanowi twórczość dzielona ze względu na wykorzystywane techniki, inspiracje czy przeznaczenie. Napiórska prowadzi rozmowy tak, by nie dłużyły się odbiorcom (ani samemu artyście). Nie ma ambicji dowiedzenia się absolutnie wszystkiego, wie, kiedy słuchać w skupieniu, a kiedy dostosowywać się tonem do rozmówcy. Kieruje opowieściami dyskretnie, jest raczej uważną słuchaczką niż dociekliwą dziennikarką – a Józef Wilkoń to docenia i wynagradza a to anegdotami, a to co barwniejszymi skojarzeniami z przeszłości. Kolejne rozdziały – rozmowy są krótkie, bardziej dla zarysowania tematu niż wyczerpania go – za to różnorodne, żeby odbiorcy nie mieli wrażenia powtarzalności. To rozwiązanie ma swoje wady: książka będzie uzupełnieniem biografii, a nie jej podstawą – ale trafi dzięki temu do szerszego grona odbiorców.

W „Szczęśliwych przypadkach Józefa Wilkonia” wątki osobiste zdominowane są przez twórczość i to na różnych płaszczyznach. Osobno omawia się tu ilustrowanie lub tworzenie tomików dla dzieci, osobno współpracę z kolorowymi czasopismami dla najmłodszych, a osobno – malarstwo czy rzeźbę (ta z kolei dzieli się na rzeźby z drewna i blachy). Agatę Napiórską interesują inspiracje czy sekrety warsztatu, ale również artystyczne przyjaźnie – pozwala spojrzeć na twórczość Józefa Wilkonia z różnych perspektyw. Zadanie ma ułatwione o tyle, że każdy z odbiorców tego tomu z pracami jego bohatera się kiedyś zetknął – i teraz może odbyć niby sentymentalną podróż.

Bardzo ważną częścią publikacji (a i powodem, dla którego Napiórska zaproponowała tom akurat wydawnictwu Marginesy) jest tu strona graficzna, odrębna i rozłożysta narracja. Reprodukcje, reprinty i zdjęcia ilustrują te rozmowy, przypominają o dokonaniach Wilkonia i pokazują różnorodność stylistyczną. Pozwalają sprawdzić eksperymenty z narzędziami (tomik tworzony komputerowo) i dopasowywanie klimatu ilustracji do utworów. Agata Napiórska umiejętnie wykorzystuje też to, co stało się wyróżnikiem Marginesów – całe zestawy stron pozbawionych tekstu, za to wypełnianych grafikami. Pod koniec książki pozwala, żeby to reportażowe zdjęcia przejęły narrację. I rzeczywiście takie zaproszenie do pracowni artysty lepiej daje szansę poznać tajniki warsztatu niż jakiekolwiek opisy. Ta publikacja pełna jest charakterystycznych ilustracji, ale też zdjęć rzeźb, a także dokumentacji spotkań z Józefem Wilkoniem. Agata Napiórska stworzyła książkę, która przekonująco przedstawia tego artystę – może nie zastępuje klasycznej biografii, ale staje się ciekawą wizytówką.

Agata Napiórska: Szczęśliwe przypadki Józefa Wilkonia. Marginesy, Warszawa 2018.