Artykuły

Symbol seksu

AUTOR: Izabela Mikrut FOT.: Wydawnictwo Marginesy
13.03.2018


243a603e094d5d222c4965670314c08a full

Sarah Churchwell zapowiada we wstępie do tomu „Twarze Marilyn Monroe”, że zajmie się omawianiem rozwoju wizerunku i biografii artystki, a także MM jako symbolu. Jednak ci, którzy spodziewają się odzierania z legend i nadinterpretacji życiorysu Boskiej Marilyn, mogą się rozczarować – autorka bowiem zatrzymuje się niemal wyłącznie na motywie seksu i skandalu – oraz komplikacji wokół oceny śmierci. Krytykuje kolejnych autorów biografii za beletryzowanie treści i wypełnianie wyobraźnią białych plam w życiorysie artystki, a przy tym książkę Oates – fikcję na motywach życiorysu – traktuje jak źródło informacji, a przynajmniej czyta tymi samymi kategoriami, co literaturę faktu. Stosuje narzędzia feministyczne, a chociaż próbuje odżegnywać się od poetyki plotki, wyraźnie skręca w tę stronę bardzo często. Ma na to wpływ dobór tematu: Marilyn Monroe w oczach Churchwell zasługuje na uwagę wyłącznie jako kreacja, uosobienie (nie tylko męskich) marzeń – zwłaszcza tych łóżkowych, a także jako źródło medialnych i nośnych ekscesów, prowokacji czasami niewłaściwie odczytywanych przez odbiorców. Inne szczegóły biografii autorki nie interesują – chyba że akurat zahaczają o seksafery lub do nich prowadzą. W ten sposób Churchwell zrywa z tradycyjną formą na rzecz bezustannego tropienia konsekwencji kreowanego wizerunku.

Marilyn Monroe w tej książce jest bez wątpienia produktem – efektem przemyślanej i jednoznacznej strategii. Jako produkt podlega metamorfozom i budowana jest również z legend i mitów. Problemem kolejnych biografów będzie zatem nieumiejętność oddzielania prawdy od fikcji. Churchwell, chociaż sugeruje co innego, przedstawia po prostu zbiór porównań między zmyśleniami i rzeczywistością, prezentuje znaczenie metamorfoz w późniejszym odczytywaniu biografii. Sam życiorys MM spycha na margines przez stałe wykorzystywanie narzędzi z gender studies. Bardziej liczą się dla autorki interpretacje, nawet te wywrotowe, niż kalendarium. W pewnym stopniu jest to zrozumiałe – Churchwell ucieka od powtarzania oczywistości (odkrytych i pewnych), a także – od powielania schematów. Szkoda tylko, że w śledzeniu symbolu nie decyduje się na odejścia od cielesności – zamiast walczyć z tym, co wydaje jej się przesadzone, sama podsyca jeszcze skandalową otoczkę. Bezustannie lawiruje między podejrzeniami o pornografię (widoczna dziura w tyłku ma tu być kryterium oceny, i to niepodważalnym), romansami, nieudanymi małżeństwami i kontrowersyjnymi scenami w filmach czy wreszcie – chęcią samostanowienia aktorki. Fakty i skandale, wciąż jednakowe, tyle że rozbite na lata największej kariery – to jednak niezbyt wiele dla odbiorców, którzy chcieliby faktycznie odkrywać nowe twarze MM. Autorka z wprawą porusza się po materiałach, które dla niej są punktem wyjścia, potrafi korzystać z narzędzi teoretycznoliterackich (mimo że na własne życzenie zawęża sobie perspektywę), a do tego dobrze prowadzi samą narrację – gdyby więc jeszcze poszerzyła optykę, stworzyłaby wartą uwagi książkę o Marilyn Monroe. Wycinkowe podejście do biografii bardzo ten tom zubaża.

„Twarze Marilyn Monroe” to nie opowieść o aktorce, a o znaczeniu kreacji – i podejrzeniach świadomości lub nieświadomości jej konsekwencji. Odwołanie do symbolu seksu w oczach Sarah Churchwell definiuje późniejsze wybory interpretacyjne. Autorka nie dokonuje przełomowych odkryć ani nie rzuca nowego światła na życiorys. Przedstawia sposób odczytania – jeden z wielu – postawy i postaci, zajmuje się analizowaniem cielesności. Sprowadza wręcz, mimo początkowych zastrzeżeń, MM do przedmiotu pożądania, wyolbrzymia rolę seksu jako tę jedyną definiującą postać i wpływającą na całe jej życie. Można łatwo wyjaśnić rezygnację z budowania tradycyjnej opowieści o życiu, ale zabrakło już uzasadnienia dla koncentrowania się wyłącznie na sprawach seksu i nadawania im bardzo wysokiej rangi w opowieści. Historia MM została tu mocno spłycona.

Sarah Churchwell: Twarze Marilyn Monroe. Marginesy, Warszawa 2018.