Artykuły

Blawa

Historia dla ubogich

Autor: Szymon Spichalski

Lament nad polskim kinem historycznym trwa od ładnych paru lat. Ubolewają nad jego stanem felietoniści ,,Filmu”, raz na jakiś czas wypuszczane są produkcje pokroju ,,Katynia”, zaś publiczność pozostaje poza nurtem głównej debaty, opierając swoją ocenę obejrzanej pr...
Henryk tomaszewski

QUO VADIS POLSKA PANTOMIMO

Autor: Elżbieta Pastecka

23 września 2011 roku minęło 10 lat od śmierci Henryka Tomaszewskiego, twórcy nieznanego wcześniej w estetyce teatralnej zjawiska - teatru pantomimy, w którym monolog mima został przekształcony w wyrażany ruchem i mimiką dialog zespołu. Podjęty przez Niego w latach 50. eksperyment, jakim było urzeczy...
Szesc mow beck

Imponderabilia czy hańba?

Autor: Szymon Spichalski

Najpierw chciałbym złożyć gratulacje twórcom projektu. Michał Zadara sięgnął po teksty, które w teatrze nie mają praktycznie żadnej tradycji inscenizacyjnej. ,,Sześć polskich mów” ma stanowić inspirację dla mającego powstać za dwa lata przedstawienia. Przedsięwzięcie to jest o tyle wyjątkowe, że nawi...
Tpblogo

Kilkusetletnie derby

Autor: Szymon Spichalski

Stosunkowo niedawno ukazał się w ,,Gazecie Wyborczej” obszerny artykuł Grzegorza Giedrysa. Rzecz dotyczyła porównania potencjału kulturalnego dwóch stolic województwa kujawsko-pomorskiego. Tekstowi ,,Wojna tyfusów z piernikami” nie można odmówić rzetelności. Wydaje...
Theater des westens

15-lecie Tańca Wampirów Romana Polańskiego

Autor: Adam Trajdos

4 października 2012 roku w Theater des Westens w Berlinie odbyła się uroczysta gala zorganizowana przez Stage Entertainment z okazji 15-lecia musicalu "Taniec Wampirów", w reżyserii Romana Polańskiego oraz z udziałem aktora Jerzego Jeszke. ...
Article small

"Poczytaj mi mamo", czyli…

Autor: Szymon Spichalski

Niebawem minie tydzień od śmierci Jerzego Jarockiego. Wybitny reżyser umarł, nim zdążył ukończyć swój kolejny spektakl ,,Węzłowisko”. Wielcy odchodzą w najmniej spodziewanych momentach. Nawet jeśli jesteśmy świadomi tego, że byli już np. w zaawansowanej chorobie czy/lub w podeszłym wieku. W tym momen...
Hycnar tango

Mrożek - Jarocki: "szczęśliwe spotkanie sztuki z teatrem"

Autor: Marta Węgrzyn

O „rzadkim wypadku doboru naturalnego”, jakim jest „szczęśliwe spotkanie sztuki z teatrem” pisał Mrożek w jednym z listów do Adama Tarna, dodając, „że sztuka bez odpowiedniego teatru niewiele może osiągnąć”. Pisał tak w kontekście dwóch premier Tanga - chy...
Iwona katowice

Milczenie w "Iwonie, księżniczce Burgunda"

Autor: Małgorzata Budzik

Milczenie może zostać potraktowane jako wartość, która poddaje się różnorakim interpretacjom, dlatego przedmiotem niniejszego artykułu uczyniono zbadanie pojęcia „milczenie” obecnego w dramacie Witolda Gombrowicza „Iwona, księżniczka Burgunda” http...