Artykuły

Article small

"Poczytaj mi mamo", czyli…

Autor: Szymon Spichalski

Niebawem minie tydzień od śmierci Jerzego Jarockiego. Wybitny reżyser umarł, nim zdążył ukończyć swój kolejny spektakl ,,Węzłowisko”. Wielcy odchodzą w najmniej spodziewanych momentach. Nawet jeśli jesteśmy świadomi tego, że byli już np. w zaawansowanej chorobie czy/lub w podeszłym wieku. W tym momen...
Hycnar tango

Mrożek - Jarocki: "szczęśliwe spotkanie sztuki z teatrem"

Autor: Marta Węgrzyn

O „rzadkim wypadku doboru naturalnego”, jakim jest „szczęśliwe spotkanie sztuki z teatrem” pisał Mrożek w jednym z listów do Adama Tarna, dodając, „że sztuka bez odpowiedniego teatru niewiele może osiągnąć”. Pisał tak w kontekście dwóch premier Tanga - chy...
Iwona katowice

Milczenie w "Iwonie, księżniczce Burgunda"

Autor: Małgorzata Budzik

Milczenie może zostać potraktowane jako wartość, która poddaje się różnorakim interpretacjom, dlatego przedmiotem niniejszego artykułu uczyniono zbadanie pojęcia „milczenie” obecnego w dramacie Witolda Gombrowicza „Iwona, księżniczka Burgunda” http...
Article small

Wolność czy samowolka?

Autor: Szymon Spichalski

Już dawno żadna awantura nie wywołała tak szerokiego oddźwięku. Awantura – bo jak inaczej nazwać całą tę sytuację? Łączy ona w sobie wątki zarówno polityczne, społeczne, jak i kulturalne, obyczajowe. Cała sprawa obraca się dookoła kontrowersyjnego wyroku moskiewskiego sądu. Trzy członkinie grupy Puss...
Article small

Cykl wykładów do spektaklu "Łaskawe" w Berlinie

Autor: Michael Kleineidam

Nowe przestrzenie teatralne Od niedawna w programach teatrów niemieckich można zauważyć nową tendencję: szczególnie liczące sceny wielkich miast wychodzą naprzeciw widzowi ambitnemu, interesującemu się trudną kulturą i sztuką i trak...
Walker

PAPIEROWY LAMENT W RYTMIE BLUESA

Autor: Karol Suszczyński

Fall Frum Grace, Miss Pipi's Blue Tale, Six Miles from Springfield on the Franklin Road, ...calling to me from the angry surface of some grey and threatening sea, 8 Possible Beginnings or The Creation of African-America, a Moving Picture by Kara E. Walker, Testimony: Narrative of a Negress Burdened b...
Wroclawsak

GŁOS W SPRAWIE KŁOPOTÓW OPERY WROCŁAWSKIEJ I WOK

Autor: Tomasz Flasiński

Utrupiony już chyba pomysł wicemarszałka Radosława Mołonia, by narzucić Operze Wrocławskiej (i innym instytucjom kultury województwa dolnośląskiego) wyłanianego w konkursie dyrektora naczelnego – menedżera wywołał w całym kraju falę protestów oraz wyrazów solidarności. Ewa Michnik, która uznała, że p...
Marta1 photogints malderis

Stół jako klucz interpretacyjny ludzkiej kondycji

Autor: Andriej Moskwin

Po obejrzeniu czternastu spektakli, prezentowanych na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „Kontakt” w Toruniu (22-28 V 2010) rzuca się w oczy minimalizm stosowany przez realizatorów w scenografii. Tylko Dziadek (reż. Alvis Hermanis, Teatr Nowy, Ryga) i Matki (reż. Alize Zandwijk, Teatr RO, Rotterdam...