Wyrazistość dykcji

Przez mówienie wyraziste rozumiemy taką mowę, która przekazując treść, bez wątpliwości potrafi wzbudzić zainteresowanie przez swą formę dykcyjną i utrzymywać czynną uwagę słuchacza.

Pracuj nad tym, aby dykcja była:

  • Słyszalna
  • Wyraźna
  • Giętka
  • Melodyjna

SŁYSZALNOŚĆ - (czyli nośność), której osiągnięcie połączone jest technicznie z wytrzymałością.

WYRAŹNOŚĆ i związana z nią czystość są wynikiem precyzyjnej artykulacji i wymagają staranności w mowie i czytaniu.

GIĘTKOŚĆ - czyli dobre wyćwiczenie aparatu mowy.

MELODYJNOŚĆ - związana z poprawną intonacją i prowadzeniem głosu.

Przestrzegaj podstawowych zasad:

1) Nie wprowadzaj przydźwięków w rodzaju "eee..." lub "yyy..." na początku frazy i między wyrazami.

2) Przeciwdziałaj "zjadaniu" końcówek słów i zdania. Nie opuszczaj głoski: W wygłosie (koniec wyrazu), np.: blas(k) W śródgłosie (środek wyrazu), np.: "odaj" (zamiast "oddaj")

3) Nie zastępuj głosek d i t innymi, np.: "oszczekać" (zamiast "odczekać")

4) Przeciwdziałaj "połykaniu" zgłosek, np.: "se" zamiast "sobie"

5) Nie spajaj ze sobą głosek: Identycznych, np.: okno otwarte (rozziew), człowiek kradnie (zbieżność) Sąsiadujących ze sobą w wyrazie samogłosek, np.: oaza, aorta Przyimków w i z z rzeczownikiem, któremu służą, kiedy rozpoczyna się on od samogłoski, np.: "wistocie" (zamiast "w istocie")

6) Starannie dociągaj do pełnego wybrzmienia samogłoski, zwracając uwagę na to, że o ile zbytnie wydłużanie samogłosek prowadzi do maniery, o tyle zwężanie, skracanie do niezrozumiałej, bełkotliwej mowy.

Zebrał i opracował: Przemek Kamiński