Koncentracja

Poniżej przedstawiam zestaw ćwiczeń i zabaw, które mają za zadanie poprawić koncentrację - słuchanie oraz zapamiętywanie. Ćwiczenia sprawdzają się zwłaszcza w dziecięcych grupach teatralnych. Polecam serdecznie - mogą stanowić stały element zajęć, ponadto pomagają w integracji grupy małych aktorów, nabraniu śmiałości i odwagi. Życzę miłej lektury.

Wszystkie ćwiczenia przeprowadzamy siedząc w kole, ponieważ wtedy każdy ma dobrą widoczność zarówno na instruktora, jak i całą grupę.

Zabawa 1 - Dłuuuga historia

Instruktor (lub pierwszy z kolei słuchacz) podaje dowolny wyraz. Zadaniem kolejnej osoby jest dodanie własnego wyrazu do poprzedniego tak, aby wszystko zaczynało tworzyć historię. Wygrywa ten, który zapamięta najwięcej i najdokładniej. Wszyscy śledzą poprawność powtarzania. Oczywiście cały tekst mówimy poprawnie artykulacyjnie, zwracając uwagę na dykcję i oddychanie.

Np.: Pies | Pies szczeka | Pies szczeka na kobietę | Pies szczeka na kobietę, która idzie | Pies szczeka na kobietę, która idzie zieloną | Pies szczeka na kobietę, która idzie zieloną ścieżką | itd.

Zabawa 2 - Co to za dźwięk?

Słuchacze mają zamknięte oczy. Instruktor wydaje różne dźwięki - porusza przedmiotami, klaszcze, stuka itp. Zadaniem wskazanego uczestnika jest dokładne powtórzenie i odwzorowanie usłyszanego dźwięku.

Zabawa 3 - Tajemnicze przedmioty

Każdy ze słuchaczy kładzie w kole jedną ze swoich rzeczy (np.: but, pierścionek, gumkę do włosów, zegarek, klucze itp.). Wszyscy zapamiętują ułożenie przedmiotów. Jedna osoba wychodzi za drzwi. Pozostali zmieniają konfigurację. Zadaniem słuchacza zza drzwi jest odtworzenie pierwotnego ułożenia.

Zabawa 4 - Ach, te słowa...

Instruktor wymienia ciąg dowolnych słów (mogą przeważać zaczynające się na tą samą literę). Zadaniem słuchaczy jest zapamiętanie jak największej liczby słówek. Później możemy zastosować kombinację, np.: - wymień słowa związane ze szkołą; - wymień słowa czterosylabowe; - wymień te słowa, które nazywają rzeczy do jedzenia itp.

Zabawa 5 - Tajna wiadomość

Na koniec spotkania, instruktor powierza każdemu z uczestników zdanie. Zadaniem słuchacza jest zapamiętanie go do następnego spotkania. Zdania mogą być bardzo różne - zależy to od inwencji twórczej. Ciekawym pomysłem jest, aby zawierały różne zjawiska fonetyczne, co pomoże nam zobaczyć przy wymawianiu tekstu, jakie warunki dykcyjne ma dany uczestnik.

Zebrał i opracował: Przemek Kamiński