Person normal bigger

Magdalena Sztejman

PerformancesSpektakle

Performance small
29/12/17

Prawda

Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie, Lublin
Reżyseria: Paweł Aigner
Obsada: Halszka Lehman, Tomasz Bielawiec, Krzysztof Olchawa
Najbliższy spektakl: 08/02/2018

Add comment btn