Porno

PORNO

Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego

Poznań

premiera: 30/09/2016


czas trwania spektaklu:
75min
* wg rankingu teatrdlawas.pl

Najbliższe spekakle:

20/04/2018 20:30

21/04/2018 20:30

22/04/2018 20:30

Ceny biletów od
30zł
Ceny wejściówek od
0zł

OPIS SPEKTAKLU:

reżyseria: Cezi Studniak


„- Pamięci rewolucji. – Którą rewolucję masz na myśli? – Wiem tylko o jednej jedynej. O tej, kiedy moje ciało wyzwoliło się spod brzemienia czasu i niezależnie ode mnie cieszyło się sobą”. (motto dramatu) Ona. Dziewczyna. Pseudonim: „Porno”, choć wcale nie chodzi tu o karierę we wspomnianej branży, raczej o typowe – także dla osób z nią związanych – wykluczenie ze społeczeństwa. I choć akcję dramatu osadzono w reżimie komunistycznym, ukazane w nim mechanizmy, nieustanne zderzanie się jednostki z systemem i narzucanymi przez niego wartościami, pozostają aktualne od lat. Czy jednak o wolność zawsze trzeba walczyć?

Recenzje

Teatr, system, władza, śmierć

Spektakl „Porno” w reżyserii Ceziego Studniaka mający premierę w ramach Tygodnia Węgierskiego w Teatrze Nowym zapewne wywoła dyskusję. Nie tylko ze względu na tytuł, ale i na nieco kontrowersyjny plakat. Chodzi głównie o metaforyczny i wielopłaszczyznowy charakter dramatu. Na Scenę Trzecią Teatru Nowego publiczność wdziera się w małą przestrzeń sceniczną i staje się niemal częścią przedstawienia. Aktorka otoczona jest z trzech stron przez krytyczne spojrzenia widzów, tworzy niebezpieczną bliskość, wprowadza ich do intymnego świata swojej opowieści. W spektaklu „Porno” spojrzenia te są świetnie wykorzystane – publiczność wchodzi w rolę szarej eminencji, będąc jednocześnie pluskwami – narzędziem inwigilacji bohaterki oraz dziećmi, dla których jako artystka przygotowuje własne spektakle. Na początku było ciało. Ciało ukazane nie w wymiarze seksualnym, a obnażone, rozłożone na czynniki pierwsze. Skrupulatny opis każdej kości zdaje się bardziej obsceniczny od nagości aktorki. Niepoko … czytaj więcej

Add review btn