Trzys pia lub pl

TRZY SIOSTRY

Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie

Lublin

premiera: 09/03/2018


czas trwania spektaklu:
130min
* wg rankingu teatrdlawas.pl

Najbliższe spekakle:

30/06/2018 19:00

Ceny biletów od
15zł
Ceny wejściówek od
0zł

OPIS SPEKTAKLU:

reżyseria: Jędrzej Piaskowski


Tytułowe bohaterki “Trzech sióstr” - Olga, Masza i Irina, córki wysokiego rangą wojskowego, po śmierci ojca trwają uwięzione na dusznej prowincji, zatopione w fantazjach o innym życiu w Moskwie, która jest dla nich symbolem lepszej, utopijnej rzeczywistości. Rytm ich świata wyznaczają kolejne wojskowe interwencje oraz związane z nim przyjazdy i wyjazdy lokalnego garnizonu, a w tle opisywanych wydarzeń czai się nadchodząca wojna rosyjsko-japońska i rewolucje 1905 i 1917 roku. Dodatkowo Czechowowskie postaci skrępowane są przez obowiązujące sentymentalne i emocjonalne konwenanse, których zmuszone są przestrzegać. Ta ponadczasowa klisza salonu końca XIX wieku zaowocowała wieloma równie “uniwersalnymi”, kliszowymi odczytaniami dramatów Czechowa. Twórcom spektaklu zależy na powrocie do pierwotnych założeń autora. To co przede wszystkim cechuje jego twórczość to krytyczne spojrzenie na ówczesną sytuację społeczno-polityczną i radykalny sprzeciw wobec hipokryzji, wygodnictwa i głupoty elit nierozumiejących wagi swojej społecznej funkcji oraz wynikających z niej powinności. Zatopieni w banalnych, uczuciowych problemach bohaterowie Czechowa zasłaniają się nigdy niewprowadzanymi w życie planami, przebrzmiałymi frazesami o wartości pracy i równości społecznej. Ten silnie krytyczny gest autora przejawia się wyraźnie m.in. w jego zamiłowaniu do komizmu, groteski i satyry, w igraniu z gustem i oczekiwaniami widowni - czyli elementami jego pisarstwa zaskakująco często pomijanymi w dotychczasowych realizacjach teatralnych. Imperium rosyjskie pod koniec XIX wieku, a więc w swojej schyłkowej fazie, było ostoją konserwatyzmu zwalczającego wszelkie ruchy wolnościowe zagrażające tradycyjnemu, monarchicznemu porządkowi władzy. Policja polityczna i cenzura zwalczały przejawy krytycznej wobec caratu działalności wolnościowej. W salonach rosyjskich elit panowała atmosfera stagnacji wynikająca po części z poczucia komfortu spowodowanego stabilizacją ekonomiczną, a po części z wszechogarniającego poczucia niemocy. Podobną sytuację znajdujemy u Czechowa.

Recenzje

Czechow by się uśmiał!

**Podczas jednego wieczoru w teatrze** **Znacie je dobrze. Tytułowe trzy siostry - Masza, Olga i Irina - marzą o wielkim świecie. Niby mają szykowne stroje i złoty samowar, ale chciałyby czegoś więcej, gdzieś dalej, naturalnie do Moskwy. Problem w tym, że nasze bohaterki boją się cokolwiek zrobić. Ucinają sobie pogawędki, snując dalekie plany. Ale cóż po tych planach, skoro ponury finał ich historii zdaje się już i tak przesądzony. Czechowowskie siostry mogą tutaj niewiele. Po pierwsze kieruje nimi strach i brakuje im zdecydowania. Po drugie żyją w hermetycznym, konwencjonalnym świecie, w którym ostatecznie to ktoś inny zadecyduje. Mogą dzięki temu wygodnie przerzucić na tego kogoś odpowiedzialność za siebie, za to, jak im źle.** Na scenie lubelskiego Teatru Osterwy obserwujemy wszystko do czego przyzwyczaiły nas tzw. "klasyczne" wystawienia Czechowa. Z tym, że przypisywana dramatowi melancholia, czy ogólna beznadziejność losu, jest groteskowo podkreślona, często zwielokrotnion … czytaj więcej

Add review btn