Informacje o egzaminach

Szkola aktorska machulskich logo2.v.1

SZKOŁA AKTORSKA MACHULSKICH

Warszawa

liczba miejsc:
liczba chętnych:
data najbliższych egzaminów: 01/05/2015

SZKOŁA AKTORSKA MACHULSKICH

 • policealna, kształcąca w zawodzie: aktor
 • posiada uprawnienia szkoły publicznej
 • działa pod nadzorem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • wpisana w 1999 r.do ewidencji szkół artystycznych pod numerem 253/32/1999
 • prowadzi 3-letni tryb nauki
 • oferuje aż ponad 130 h lekcyjnych zajęć miesięcznie
 • limit wieku 40 lat
 • daje państwowy dyplom ukończenia, uprawniający do wykonywania zawodu: aktor

 • specjalizuje się w dramie i improwizacji aktorskiej oraz zaznajamia z elementami pedagogiki teatralnej

 • wyposaża w narzędzia niezbędne do zakładania własnych grup teatralnych
 • daje możliwość projektowania własnej ścieżki rozwoju od II roku, poprzez wybór z oferty zajęć nadobowiązkowych
 • zobowiązuje na III roku do zaliczenia dwóch ról w spektaklach dyplomowych, pokazywanych na deskach warszawskich teatrów
 • prowadzi dwie grupy: wieczorową i poranną, umożliwiające pogodzenie pracy lub studiów na innym kierunku z nauką w naszej Szkole

Szkoła umożliwia pracę nad spektaklami dyplomowymi z zawodowymi reżyserami i czynnymi zawodowo twórcami teatralnymi m.in. Maciejem Wojtyszką, Arturem Barcisiem, Wojciechem Farugą, Michałem Walczakiem, Adamem Biernackim, Zdzisławem Wardejnem, Natalią Sołtysik.

Głównym celem Szkoły jest wyedukowanie sprawnych warsztatowo aktorów przygotowanych zarówno do pracy na scenie, w dubbingu, jak i przed kamerą, ale również potrafiących samodzielnie tworzyć spektakle teatralne, warsztaty, zdarzenia performatywne etc. Czyli wszechstronnych i kreatywnych, umiejących się odnaleźć i funkcjonować na trudnym, cały czas zmieniającym się aktorskim rynku pracy.

Jesteśmy nowatorscy w podejściu do nauki aktorstwa. Nie zapominając o klasycznym materiale, “uczymy nie dla teatru i filmu które były, ale dla tych, które dopiero będą”.

Od wielu lat współpracujemy z najzdolniejszymi studentami i świeżo upieczonymi absolwentami Wydziału Reżyserii Dramatu warszawskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza, którzy przygotowują część spektakli dyplomowych naszych słuchaczy.

Przybliżamy naszym słuchaczom różne techniki aktorskie począwszy od ‘metody’ Stanisławskiego, poprzez technikę Meisnera, Grotowskiego czy Czechowa, a skończywszy na dramie jako improwizacji aktorskiej. Nie zamykamy się na różnorodność. Nie narzucamy jednej panującej doktryny aktorskiej i teatralnej estetyki. Obok zajęć z wiersza klasycznego i scen wierszem, w naszym programie znaleźć można zajęcia z performance`u, tańca improwizowanego i Rasaboxes.

Staramy się uwrażliwiać słuchaczy na prawdę aktorską i umiejętność życia fikcją.

W trakcie trzyletniej nauki zawodu w naszej Szkole, słuchacze otrzymują możliwość jak najbardziej gruntownego poznania szeroko pojmowanego ‘warsztatu aktora’, wzbogaconego o umiejętności niezbędne w realizacji własnych projektów teatralnych.

Nie stawiamy na stopnie naukowe naszej kadry, czy jedynie popularne nazwiska wykładowców. Przede wszystkim interesuje nas pasja (zarówno wykładowców, jak i słuchaczy) oraz praktyczne umiejętności w sposobie wtajemniczania w zawód.

Wybrane przedmioty w Szkole Aktorskiej Machulskich:

podstawowe problemy aktorskie, praca nad tekstem, drama, praca z reżyserem, zajęcia przed kamerą, proza, wiersz, sceny wierszem, piosenka, dykcja, podstawy pracy w dubbingu, Technika Meisnera. performance, rasa boxes, teatr animacji, ruch i świadomość ciała, emisja głosu i umuzykalnienie, wiedza o teatrzei kulturze.

Wielu słuchaczy dostaje angaże w teatrach - jest to znak, że szkoła rozwija się i zdobywa wysoką pozycję w środowisku aktorskim.

ul. Bartycka 18, 00-716 Warszawa tel./fax (22) 851-00-40, tel. 329-62-20 www: http://aktorskamachulskich.pl https://www.facebook.com/machulscy http://machulscy.pl

Brak relacji z egzaminów do tej szkoły