Informacje o egzaminach

Studium

POLICEALNE STUDIUM AKTORSKIE im. Aleksandra Sewruka

Olsztyn

liczba miejsc:
liczba chętnych:
data najbliższych egzaminów: 01/07/2015

POLICEALNE STUDIUM AKTORSKIE im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie

Rok założenia 1991

Posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Dyrektor: dr hab. Janusz Kijowski

JAKO JEDYNA TEGO TYPU SZKOŁA W POLSCE PROPONUJE NOWE ROZWIĄZANIE EDUKACYJNE:

Słuchacze realizują dwa programy nauczania :

• w Studium Aktorskim,

• w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, Wydział Humanistyczny, kierunek Filozofia

Nauka trwa trzy lata z czwartym rokiem dyplomowym. Słuchacze ucząc się warsztatu, partnerują profesjonalnym aktorom w spektaklach repertuarowych Teatru. Absolwenci Studium Aktorskiego otrzymują dyplom w zawodzie AKTORA DRAMATU. Absolwenci UWM uzyskują tytuł licencjata.

Nauka w szkole jest bezpłatna. Zajęcia trwają od 1 września do 30 czerwca.

Egzaminy wstępne odbędą się 27-30 sierpnia 2015

WARUNKI NABORU na rok szkolny 2015 / 2016

Wymagania:

świadectwo dojrzałości, dobra prezencja, dykcja, sprawność fizyczna, poczucie rytmu, słuch muzyczny.

Zasady przyjęć:

kandydat przygotowuje 3 utwory pisane wierszem ( w tym 1 tekst klasyczny), 2 fragmenty prozy, 1 piosenkę lub pieśń ( teksty powinny być różnorodne, uznanych autorów ).

Termin składania dokumentów :

• Studium Aktorskie : do 25 sierpnia 2015 r.

• Uniwersytet Warmińsko-Mazurski:

Rejestracja w systemie IRK - dodatkowa rekrutacja-wrzesień 2015 r.

www.uwm.edu.pl/filozofia

KANDYDACI SKŁADAJĄ DWA KOMPLETY DOKUMENTÓW :

 1. Do Policealnego Studium Aktorskiego im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie

 2. podanie z trzema zdjęciami ( nie posiadamy formularza zgłoszeniowego )

 3. życiorys,
 4. odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę lub kopia ( poświadczona notarialnie )
 5. kopia dowodu osobistego - strony 1 i 2 ( poświadczona notarialnie )
 6. zaświadczenie od lekarza o stanie zdrowia,
 7. zaświadczenie od lekarza specjalisty – foniatry,
 8. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej ( 100 zł.)
 9. spis prezentowanych na egzaminie tekstów z nutami utworów muzycznych lub podkład muzyczny na CD

wymienione dokumenty należy składać do dnia 30.06.2015 r. na adres: Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie

10 – 118 Olsztyn, ul.1 Maja 4

Numer konta : 40 1540 1072 2107 9100 0583 0001

tel./faks :/ 89/ 527 43 88, / 89/ 527 59 58 w. 39

e-mail : studium.aktorskie@teatr.olsztyn.pl,

www.teatr.olsztyn.pl

strona studium : www.studiumaktorskie.pl

 1. do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (wymagane od kandydatów na I rok studiów w UWM):

Rekrutacja w systemie IRK krok po kroku

 1. Zarejestruj się w systemie IRK

 2. Wybierz w systemie IRK kierunek studiów, wybierz przedmioty maturalne, które uwzględnione zostaną w kwalifikacji na studia

 3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej na konto, które wskaże dla Ciebie system IRK (Ważne! Każdy kandydat posiada inny numer konta do wpłat!)

 4. Jeżeli posiadasz świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie starej matury, jesteś laureatem lub finalistą olimpiady uprawniającej do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego, uzyskałeś świadectwo dojrzałości za granicą, posiadasz świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie IB lub EB lub jesteś kandydatem na studia II stopnia - dostarcz do Punktu Obsługi Kandydata niezbędne dokumenty (osobiście lub wyślij pocztą na adres:

Rekrutacja UWM, ul. Oczapowskiego 12b; 10-719 Olsztyn

 • NA KOPERCIE PROSIMY DOPISAĆ KIERUNEK STUDIÓW)

 • Regularnie loguj się do systemu IRK znajdziesz tam wszystkie ważne komunikaty związane z postępowaniem rekrutacyjnym pierwsze wyniki naboru na studia stacjonarne już 9 lipca 2015 roku od godz. 13:00.

 • Jeśli na Twoim koncie w systemie IRK wyświetlił się komunikat zakwalifikowany na studia dostarcz do Punktu Obsługi Kandydata wymagane dokumenty (osobiście lub wyślij pocztą na adres:

Rekrutacja UWM, ul. Oczapowskiego 12b; 10-719 Olsztyn - na kopercie podaj nazwę kierunku studiów, na który składasz dokumenty):

na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie

 • podpisane podanie wydrukowane z sytemu IRK

 • kopia świadectwa dojrzałości poświadczona za zgodność z oryginałem (poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik Punktu Obsługi Kandydata UWM)

 • kserokopię dowodu osobistego (poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik Punktu Obsługi Kandydata UWM)

 • fotografię na płycie CD - opisanej imieniem i nazwiskiem oraz numerem pesel - wymagania techniczne: rozdzielczość 300 dpi w formacie jpg, rzeczywisty rozmiar wydruku 236 x 295 pikseli.

 • 3 fotografie o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz nr pesel

NAUKA W SZKOLE JEST BEZPŁATNA

Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie, ul. 1 Maja 4, 10 – 118 Olsztyn

Sekretariat Studium : tel./faks : 89 527 43 88, centrala : tel. 89 527 59 58 w. 39

Sekretariat Teatru : tel. : 89 527 29 63, faks 89 527 44 46;

e-mail: studium.aktorskie@teatr.olsztyn.pl, www.teatr.olsztyn.pl

Przebieg egzaminu:

• Ocena predyspozycji kandydata w zakresie głosu, wymowy, rytmiki i ruchu.

• Egzamin aktorski ( oceniane są warunki głosowe, dykcyjne, sceniczne, interpretacja tekstów i piosenek, zadania aktorskie).

• Test z wiedzy o teatrze, kulturze, literaturze i sztuce.

Brak relacji z egzaminów do tej szkoły