Warsztaty

Plakat

Warsztaty w Laboratorium Meisnera


Laboratorium Meisnera
Gdzie: Laboratorium Meisnera
Kiedy: 06/01/16

ZIMOWY NABÓR NA MODUŁ 1

W RAMACH PEŁNEGO TRENINGU W TECHNICE MEISNERA

Laboratorium jako pierwsze w Polsce oferuje możliwość uczestnictwa w PEŁNYM TRENIINGU W TECHNICE MEISNERA. Wyróżnia nas KADRA NAUCZYCIELSKA i współpraca z europejską mekką Techniki Meisnera – The Actors Temple! Praca Sylwii Kaczmarek jest mentorowana przez jednego z najlepszych coachów tej techniki w Europie – Simona Furness – wykładowcy The Actors Temple, ucznia Toma Radcliffe, który studiował u Sanforda Meisnera. Sylwia od roku 2016 należy również do kadry nauczycielskiej The Actors Temple. Judy Turan ukończyła pełny trening aktorski w Laboratorium Meisnera i szereg kursów pod okiem: Toma Radcliffe i Simona Furness. Aleksandra Walusiak ukończyła Pełny Trening z Sylwią Kaczmarek, kształciła się również u Simona Furness. Nauczyciele Techniki Meisnera z Wielkiej Brytanii odwiedzają Laboratorium Meisnera regularnie, a nasi stali studenci mają prawo do pierwszeństwa zapisów na ich kursy oraz zniżki.

Pierwszym krokiem w edukacji jest warsztat WPROWADZENIE DO MEISNERA, który daje wgląd w technikę oraz może być początkiem dalszego rozwoju w Laboratorium. Najbliższe terminy Wprowadzeń:

6 – 9 stycznia z Aleksandrą Walusiak oraz 21 – 24 stycznia z Judy Turan.

Informacje o prowadzących: http://laboratoriummeisnera.pl/category/prowadzacy/

To warsztat dla tych, dla których autentyczność i spontaniczność jest kluczowa. Dla aktorów gotowych na otwarcie, pójście za impulsem, intensywne doświadczenie siebie i partnera poza strefą komfortu. Szczegółowe informacje o Wprowadzeniu do Meisnera http://laboratoriummeisnera.pl/course/wprowadzenie-do-meisnera/

Po Wprowadzeniu do Meisnera (w Laboratorium Meisnera lub z którymkolwiek z nauczycieli The Actors Temple w innych miastach Europy i Polski ) aktorzy mają możliwość kontynuowania treningu w formie regularnych zajęć modułowych.

KOLEJNY MODUŁ 1 ROZPOCZNIE SIĘ W STYCZNIU 2017 R.

Zajęcia odbywać się będą w formie zjazdowej.

Moduł obejmuje 15 spotkań, trwa 2 miesiące. Pracujemy w kameralnych grupach 8-12 osób.

Już po Module 1 aktorzy pokonawszy złe nawyki, maniery i blokady, poznawszy swoje najróżniejsze emocje, mają do nich swobodny dostęp, co przekłada się na ich pracę zawodową.

Każdy moduł poświęcony jest innemu blokowi tematycznemu Techniki Meisnera. W następujących po sobie modułach aktorzy wykorzystują wiedzę i praktykę zdobytą wcześniej.

Tematy zajęć na poszczególnych modułach:

Moduł 1 – ćwiczenie Powtórek (Repetition)+ ćwiczenie Niezależnej czynności (Independent Activity)

Moduł 2 – Podstawowa praca z tekstem ( 3 Monologi ) + ćwiczenie Niezależnej czynności (Independent Activity)

Moduł 3 – ćwiczenia Relacji ( Relationship exercises ), emocjonalne przygotowanie do scen

Moduł 4 – Improwizacje

Moduł 5/6/7 – Monologi, Praca nad Postacią, Sceny

Zapytania oraz zapisy przyjmowane są mailowo: labmeisnera@gmail.com.

Prosimy wysłać kilka słów o swoim dotychczasowym dorobku/CV. Na życzenie wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu kursu. Laboratorium Meisnera zastrzega sobie prawo do wyboru uczestników kursu na podstawie nadesłanych zgłoszeń.

Zapraszamy do wspólnej pracy!