Warsztaty

Zdj%c4%99cie do ulotki

Intensywne Warsztaty Teatru Chorea


Teatr Chorea
Gdzie: Art_Inkubator w Fabryce Sztuki w Łodzi
Kiedy: 14/07/17

Serdecznie zapraszamy na Intensywne Warsztaty Teatru Chorea.

14-17 lipca 2017

Warsztaty Teatru CHOREA to intensywny trening aktorski. Koncentrują się na uruchamianiu organiczności aktora, przez pracę z ciałem, ruchem, głosem, rytmem i muzyką oraz na łączeniu wszystkich tych form ekspresji w jeden strumień działania. Warsztaty skupiają się też na intensywnej pracy z partnerem i wielowątkowej pracy z grupą - aktorem zbiorowym.

Metodę pracy CHOREI określają dwa wyznaczniki: intensywność i ryzyko - to fizyczne i to wynikające z konieczności przełamywania własnych ograniczeń i przekraczania własnych możliwości. Warsztaty CHOREI wykraczają poza prezentowanie i uczenie technik. Prowadzą do uruchomienia kreatywności każdego z uczestników i stworzenia dynamicznego, twórczego, artystycznego spotkania.

HARMONOGRAM:

14 lipca (piątek) godz. 12:00-19:00 sesja warsztatowa (z godzinną przerwą obiadową) godz. 19:30-20:30 prezentacja podręcznika „Trening fizyczny aktora. Od działań indywidualnych do zespołu.”

15 lipca (sobota) godz. 10:00-17:00 sesja warsztatowa (z godzinną przerwą obiadową) godz. 17:30-18:00 - prezentacja fragmentów filmowych wybranych spektakli, koncertów i projektów artystycznych Teatru CHOREA

16 lipca (niedziela) godz. 10:00-17:00 sesja warsztatowa (z godzinną przerwą obiadową) godz. 17:00-18:00 - prezentacja fragmentów filmowych wybranych spektakli, koncertów i projektów artystycznych Teatru CHOREA

17 lipca (poniedziałek) godz. 10:00-17:00 sesja warsztatowa (z godzinną przerwą obiadową) godz. 17:00-18:00 - zamknięcie warsztatów, spotkanie z zespołem Teatru CHOREA

PROWADZĄCY: Tomasz Rodowicz, Janusz Adam Biedrzycki, Małgorzata Lipczyńska, Tomasz Krzyżanowski, Majka Justyna, Elina Toneva

GRUPA DOCELOWA: warsztaty skierowane są do aktorów, tancerzy, muzyków i instruktorów teatralnych, a także osób pasjonujących się teatrem, muzyką i tańcem.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM WARSZTATÓW:

PRACA Z CIAŁEM: -intensywny trening fizyczny z elementami akrobatyki, sztuk walki i współczesnych form tańca -praca z partnerem i przestrzenią, nauka asekuracji i wzajemnej uważności -praca nad świadomością własnego ciała i świadomością pracy w grupie -praca nad dynamiką i ekspresją ruchu, umiejętnością koncentracji i improwizacji -nauka układów choreograficznych inspirowanych ikonografią antyczną i ikonografią współczesnych mitów kulturowych, połączoną z intensywną pracą z rytmem i muzycznością

PRACA Z GŁOSEM: -rozwijanie naturalnych możliwości wokalnych, nauka swobodnego operowania głosem -poznawanie podstawowych technik i ćwiczeń wokalnych i oddechowych -uruchamianie rezonatorów, praca nad barwą głosu, fenomenami głosowymi i ozdobnikami -tworzenie złożonych współbrzmień harmonicznych, praca z półtonami -nauka pieśni polifonicznych z różnych tradycji w opracowaniach muzyków CHOREI

PRACA Z RYTMEM: -praca z rytmami nieparzystymi -uruchamianie muzyczności całego ciała i muzyczności grupy -wypracowywanie wspólnego rytmu i pulsu grupy w działaniu -praca ze złożonymi ćwiczeniami koordynacyjno-rytmicznymi, tworzenie na ich podstawie układów ruchowych, przy równoczesnym wykonywaniu pieśni

MIEJSCE: sala teatralna ArtInkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi (budynek C, ul. Tymienieckiego 3), mieszcząca się w przepięknie zrewitalizowanych, charakterystycznych dla Łodzi XIX-wiecznych budynkach pofabrycznych z czerwonej cegły, należących przed wojną do zakładów Karola Scheiblera i Ludwika Grohmana. Obecnie prężnie działa tu i rozwija się centrum kulturalne i przedsiębiorcze, w którym rezydują młode firmy z branży kreatywnej. Uczestnicy warsztatów mają do dyspozycji dwie garderoby z łazienkami. Więcej informacji o ArtInkubatorze w Fabryce Sztuki w Łodzi: http://www.artinkubator.com/

WAŻNE INFORMACJE:

KOSZT: 750 PLN / 200 Euro

W cenie warsztatów zapewniony jest jeden dwudaniowy posiłek obiadowy dziennie (do wyboru wegański, wegetariański lub mięsny). Na miejscu zapewniamy również kawę, herbatę, wodę, owoce i przekąski. Koszty podróży i noclegów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Po zakończonym warsztacie uczestnicy otrzymają certyfikat oraz skrypt warsztatów.

ZAPISY:

Zgłoszenia przyjmujemy do 19 czerwca 2017. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: chorea.warsztaty@gmail.com. Do każdego zgłoszenia prosimy o załączenie bio, CV lub krótkiego listu motywacyjnego.

TEATR CHOREA to prężna grupa artystów, performerów, muzyków, tancerzy, aktorów, praktyków i teoretyków teatru. Nazwę zapożyczyła od starogreckiego terminu oznaczającego trójjednię muzyki, słowa i ruchu. Teatr powstał w 2004 roku w Lublinie. Od 2007 roku posiada swoje stałe miejsce w dawnych fabrykach Scheiblera przy ul. Tymienieckiego 3 w Łodzi, gdzie wraz z fundacją Łódź Art Center stworzyła Fabrykę Sztuki. W początkach działalności twórczej Teatr realizował badania nad źródłami tańca i muzyki, eksplorując kulturę Antyku. Obecnie zajmuje się współczesnymi formami teatru, muzyki, tańca, sztuki performance i współczesnym materiałem literackim, tworząc spektakle, w których konfrontują się tradycja i nowoczesność. Zespół koncentruje się na problematyce i kondycji współczesnego człowieka. Inspirując się wielkimi reformatorami teatru: Kantorem, Wyspiańskim, Grotowskim, opracowują własną metodę pracy i nowy sposób tworzenia współczesnego teatru. Zespół wypracował własną technikę treningu, polegającą na pracy z ciałem, głosem i rytmem, pracy z partnerem i pracy w grupie. Celem metody jest badanie materii ruchu, dźwięku i słowa, połączonych w integralną całość. Zespół Teatru koncentruje się również na pracy w środowiskach zagrożonych wykluczeniem społecznym. CHOREA współpracuje z wieloma grupami i artystami z całego świata. Prowadzi cykle warsztatów teatralnych i muzycznych w Polsce i na całym świecie. Od 2010 roku organizuje Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy. Przy teatrze działają grupy artystyczne: Wielki Chór Młodej CHOREI, Vidomi, Brzydal i Take Over. W 2015 roku Teatr wydał płytę "Lulabajki" z muzyką dla małych i dużych. W 2016 roku, we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. Leona Schillera w Łodzi oraz Instytutem Muzyki i Tańca w Warszawie, CHOREA stworzyła podręcznik "Trening fizyczny aktora. Od działań indywidualnych do zespołu".