Warsztaty

11180619 10205939736445167 4284784816394866271 n

European mime & butoh workshop


Teatr Formy
Gdzie: **Drzemlikowice koło Wrocławia**
Kiedy: 17/09/17

European mime & butoh workshop

17-24. 09.17

Drzemlikowice koło Wrocławia

Poszukujemy zapaleńców w dziedzinie: teatru, tańca, teatru fizycznego; osoby spragnione aktywnego wypoczynku na łonie natury, otwarte na przekraczanie własnych granic i chętne poznania pasjonatów teatru fizycznego z różnych zakątków świata.

Warsztaty kończy pokaz otwarty

Program obejmuje: codzienny 6 godzinny trening :

ćwiczenia z zakresu klasycznej pantomimy

współczesne techniki pantomimiczne

fizyczny trening aktora

elementarne zadania aktorskie

elementy body language (mowa ciała)

ćwiczenia z zakresu świadomości ciała + techniki relaksacyjne

ćwiczenia z zakresu tańca butoh rytualne tańce zwierząt

technika pięciu elementów

Informacje i zapisy:

projects.pft@gmail.com

tel +48570862561Prowadzący warsztaty:

Body Image will run by:

Józef Markocki / Poland /

Former actor of the Wroclaw Theater of Pantomime Henryk Tomaszewski (Polish father Pantomime), has been running his own pantomime theater for years: "Theater of Forma", which is created with professional actors - mimes. In his workshop he uses elements from the classical field pantomime, ballet, modern pantomime techniques, Elementary acting tasks. The exercises are also based on Butoh dance, relaxation techniques, body language, exercise with Range of body awareness.


Body Image poprowadzi:

Józef Markocki /Polska/

Niegdyś aktor Wrocławskiego Teatru Pantomimy Henryka Tomaszewskiego (ojca polskiej pantomimy), od lat prowadzi swój własny autorski teatr pantomimy iruchu („Teatr Formy“), który kreuje wraz z profesjonalnymi aktorami - mimami.

W swoich warsztatach wykorzystuje elementy z zakresu klasycznej pantomimy, baletu, współczesnych technik pantomimicznych, elementarnych zadań aktorskich. W ćwiczeniach opiera się także na tańcu butoh, technikach relaksacyjnych, body language, ćwiczeniach z zakresu świadomości ciała.

Viacheslav Inozemcev / Belarus /

Butoh dancer, choreographer, mime actor. Since 1980 the creator and leader of the physical theater "InZhest". He has participated in many international art projects - “Ten Pen Chii art labor” (Germany - Japan), “Things-Time-Theatre” (Germany - Netherlands), "Teatr Formy" (Poland) etc. He teaches in his studio in Minsk and in various workshop projects. Original, self-productive method of training of psychophysical actors "Animal Dances". Artistic Director of the Open Experimental Forum of Physical Theater "PlaStforma" (Minsk 2013, 2014, 2015, 2016). In his work is based on the training derived from the Taoist idea of Five Elements and his training is called :Rytual animal dances.Viacheslav Inozemcev /Białoruś/


Tancerz butoh, choreograf, aktor mim. Od 1980 twórca i lider Teatru fizykalnego "InZhest". Brał udział w wielu międzynarodowych projektach artystycznych -“Ten Pen Chii art labor” (Niemcy - Japonia), “Things-Time-Theatre”(Niemcy - Holandia), "Teatr Formy" (Polska) itd. Uczy w swoim studio w Mińsku i w różnych projektach warsztatowych przez oryginalną, autoproduktywną metodę treningu aktorów psychofizycznych "Tańce zwierząt". Dyrektor artystyczny Otwartego Experimental Forum Teatrów Fizycznych "PlaStforma" (Mińsk 2013, 2014, 2015, 2016). W swojej pracy opiera się na treningu wywodzącym się z taoistycznej idei Pięciu Elementów a jego trening nosi nazwę Rytulane tańce zwierząt.