Warsztaty

Teatr chorea warsztaty marzec 2018 www.harmonyart.eu

ŁÓDŹ. Intensywne warsztaty Teatru CHOREA


Teatr Chorea
Gdzie: Sala warsztatowa Teatru CHOREA, mieszcząca się w Fabryce Sztuki w Łodzi (ul. Tymienieckiego 3) oraz sale w Art_Inkubatorze w Fabryce Sztuki w Łodzi (budynek C, ul. Tymienieckiego 3)
Kiedy: 15/03/18

"CIAŁO / RUCH / GŁOS - AKTOR WIELOWYMIAROWY"

15-18 marca 2018

Warsztaty Teatru CHOREA to intensywny trening aktorski. Koncentrują się na uruchamianiu organiczności aktora, przez pracę z ciałem, ruchem, głosem, rytmem i muzyką oraz na łączeniu wszystkich tych form ekspresji w jeden strumień działania. Warsztaty skupiają się też na intensywnej pracy z partnerem i wielowątkowej pracy z grupą - aktorem zbiorowym.

Metodę pracy CHOREI określają dwa wyznaczniki: intensywność i ryzyko - to fizyczne i to wynikające z konieczności przełamywania własnych ograniczeń i przekraczania własnych możliwości. Warsztaty CHOREI wykraczają poza prezentowanie i uczenie technik. Prowadzą do uruchomienia kreatywności każdego z uczestników i stworzenia dynamicznego, twórczego, artystycznego spotkania.

HARMONOGRAM:

15 marca (czwartek)

godz. 17:00-19:00 - otwarcie warsztatów, spotkanie z zespołem Teatru CHOREA, prezentacja podręcznika „Trening fizyczny aktora - od działań indywidualnych do zespołu” stworzonego przez Teatr CHOREA

16 marca (piątek)

godz. 10:00-17:00 - I sesja warsztatowa (z godzinną przerwą obiadową)

godz. 17:00-18:00 - zwiedzanie Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi

17 marca (sobota)

godz. 10:00-17:00 - II sesja warsztatowa (z godzinną przerwą obiadową)

godz. 17:00-19:00 - prezentacja filmowa wybranych spektakli, koncertów i projektów artystycznych Teatru CHOREA

18 marca (niedziela)

godz. 10:00-17:00 - III sesja warsztatowa (z godzinną przerwą obiadową)

godz. 17:00-18:00 - wewnętrzny pokaz powarsztatowy, zamknięcie warsztatów

PROWADZĄCY: Tomasz Rodowicz, Janusz Adam Biedrzycki, Tomasz Krzyżanowski, Elina Toneva, Małgorzata Lipczyńska, Majka Justyna

GRUPA DOCELOWA: warsztaty skierowane do aktorów, tancerzy, muzyków, instruktorów teatralnych i pedagogów, a także do osób pasjonujących się teatrem, muzyką i tańcem

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM WARSZTATÓW:

PRACA Z CIAŁEM:

-intensywny trening fizyczny z elementami akrobatyki, sztuk walki i współczesnych form tańca

-praca z partnerem i przestrzenią, nauka asekuracji i wzajemnej uważności

-praca nad świadomością własnego ciała i świadomością pracy w grupie

-praca nad dynamiką i ekspresją ruchu, umiejętnością koncentracji i improwizacji

-nauka układów choreograficznych inspirowanych ikonografią antyczną i ikonografią współczesnych mitów kulturowych, połączoną z intensywną pracą z rytmem i muzycznością

PRACA Z GŁOSEM:

-rozwijanie naturalnych możliwości wokalnych, nauka swobodnego operowania głosem

-poznawanie podstawowych technik i ćwiczeń wokalnych i oddechowych

-uruchamianie rezonatorów, praca nad barwą głosu, fenomenami głosowymi i ozdobnikami

-tworzenie złożonych współbrzmień harmonicznych, praca z półtonami

-nauka pieśni polifonicznych z różnych tradycji w opracowaniach muzyków CHOREI

PRACA Z RYTMEM:

-praca z rytmami nieparzystymi

-uruchamianie muzyczności całego ciała i muzyczności grupy

-wypracowywanie wspólnego rytmu i pulsu grupy w działaniu

-praca ze złożonymi ćwiczeniami koordynacyjno-rytmicznymi, tworzenie na ich podstawie układów ruchowych, przy równoczesnym wykonywaniu pieśni

MIEJSCE:

Sala warsztatowa Teatru CHOREA, mieszcząca się w Fabryce Sztuki w Łodzi (ul. Tymienieckiego 3) oraz sale w Art_Inkubatorze w Fabryce Sztuki w Łodzi (budynek C, ul. Tymienieckiego 3), mieszczące się w przepięknie zrewitalizowanych, charakterystycznych dla Łodzi XIX-wiecznych budynkach pofabrycznych z czerwonej cegły, należących przed wojną do zakładów Karola Scheiblera i Ludwika Grohmana. Obecnie prężnie działa tu centrum kulturalne i przedsiębiorcze, w którym rezydują młode firmy z branży kreatywnej. Znajduje się tu również klubokawiarnia Format, serwująca pyszną kawę i jedzenie - to tutaj uczesticy warsztatów będą jedli obiady. W Formacie odbywają się też świetne koncerty, na które warsztatowicze będą zaproszeni.

KOSZT WARSZTATÓW: 750 zł / 200 Euro

W cenie warsztatów zapewnione są: jeden posiłek obiadowy dziennie (do wyboru wegetariański lub mięsny), zwiedzanie zwiedzanie Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi, wstęp na koncerty organizowane przez Format i Fabrykę Sztuki. Na miejscu zapewniamy kawę, herbatę, wodę, owoce i przekąski. Koszty podróży i noclegów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Po zakończonym warsztacie uczestnicy otrzymają certyfikat oraz skrypt warsztatów.

ZAPISY:

Zgłoszenia przyjmujemy do 1 marca 2018.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: chorea.warsztaty@gmail.com.

Do każdego zgłoszenia prosimy o załączenie bio, lub CV, lub listu motywacyjnego.

INFORMACJE O PROWADZĄCYCH:

TEATR CHOREA to prężna grupa artystów, performerów, muzyków, tancerzy, aktorów, praktyków i teoretyków teatru. Nazwę zapożyczył od starogreckiego terminu oznaczającego trójjednię muzyki, słowa i ruchu. Teatr powstał w 2004 roku w Lublinie. Od 2007 roku posiada swoje miejsce w dawnych fabrykach Scheiblera przy ul. Tymienieckiego 3 w Łodzi, gdzie wraz z fundacją Łódź Art Center stworzył Fabrykę Sztuki. W początkach działalności twórczej Teatr realizował badania nad źródłami tańca i muzyki, eksplorując kulturę Antyku. Obecnie zajmuje się współczesnymi formami teatru, muzyki, tańca, sztuki performance i współczesnym materiałem literackim, tworząc spektakle, w których konfrontują się tradycja i nowoczesność. Zespół koncentruje się na problematyce i kondycji współczesnego człowieka. Inspirując się wielkimi reformatorami teatru: Kantorem, Wyspiańskim, Grotowskim, stworzył własną metodę pracy i nowy sposób tworzenia współczesnego teatru. Zespół wypracował własną technikę treningu, polegającą na pracy z ciałem, głosem i rytmem, pracy z partnerem i pracy w grupie. Celem metody jest badanie materii ruchu, dźwięku i słowa, połączonych w integralną całość. Zespół Teatru koncentruje się również na pracy w środowiskach zagrożonych wykluczeniem społecznym. CHOREA współpracuje z wieloma grupami i artystami z całego świata. Prowadzi cykle warsztatów teatralnych i muzycznych w Polsce i na całym świecie. Organizuje Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy i Ogólnopolski Festiwal Teatralny Perspektywy. Przy teatrze działają grupy artystyczne: Chór Teatru CHOREA, Ciemność, Vidomi, Brzydal i Take Over. W 2015 roku Teatr wydał płytę "Lulabajki", a w 2016 roku, we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. Leona Schillera w Łodzi oraz Instytutem Muzyki i Tańca w Warszawie, CHOREA stworzyła podręcznik "Trening fizyczny aktora. Od działań indywidualnych do zespołu".

TOMASZ RODOWICZ - aktor, reżyser, muzyk, pedagog. Współpracował z Jerzym Grotowskim w latach 1974-1979. Współtwórca Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, jego czołowy aktor oraz lider programu dydaktycznego w latach 1977-2003. Współzałożyciel Stowarzyszenia Teatralnego CHOREA i jego lider od 2004 roku. Dyrektor artystyczny Fabryki Sztuki w Łodzi od 2007 roku. Dyrektor artystyczny festiwali teatralnych: Retroperspektywy i Perspektywy. Wykładowca na Uniwersytecie Łódzkim, Akademii Teatralnej w Krakowie (filia w Bytomiu), Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L.Schillera w Łodzi. Lider licznych projektów dydaktycznych i artystyczno-edukacyjnych dla aktorów, instruktorów teatralnych i animatorów kultury na całym świecie, m.in. w: Drama Departament New York University, Akademie der Kunste w Berlinie, Royal Shakespeare Company w Stratfordzie, Columbia University w Nowym Jorku, Centrum Meyerholda w Moskwie, Getty Center w Los Angeles, Stanford University, Akademii Muzyki, Teatru i Sztuki w Kiszyniowie, Music and Drama Theatre w Tbilisi, Centralnej Akademii Teatralnej w Pekinie, Rosyjskim Państwowym Instytutcie Sztuk Scenicznych w Petersburgu. Twórca i reżyser międzynarodowego edukacyjno-artystycznego projektu taneczno-muzycznego „Oratorium Dance Project (2011-2012). Twórca podręcznika treningu aktorskiego pt. „Trening fizyczny aktora - od działań indywidualnych do zespołu”.

JANUSZ ADAM BIEDRZYCKI - aktor, tancerz, choreograf, reżyser, instruktor teatralny. Absolwent Wydziału Humanistycznego ze specjalizacją: Kulturoznawstwo, folklorystyka, etnologia, teatrologia i filmoznawstwo na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Absolwent Zarządzania kulturą Instytutu Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Łódzkiego. Współzałożyciel i członek Teatru CHOREA. Członek integracyjnego Teatru Prawd Dziwnych działającego przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Łęcznej. Współpracował ze Stowarzyszeniem Integracji Społecznej przy warsztatach terapii zajęciowej; członek kursu „Pedagog w Teatrze” organizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Współpracuje m.in. z Nettheatre w Lublinie i Teatrem Lalki i Aktora „Pinokio” w Łodzi. Autor choreografii i reżyser spektakli „Koguty Borsuki i inne Kozły” i „UpadekPsychoSomaticGaym”. Pomysłodawca i reżyser projektu „Brzydal” - cyklu warsztatów zakończonych spektaklem tanecznym. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2010 i 2014 oraz Urzędu Miasta Łodzi w latach 2013 i 2017. Pomysłodawca i reżyser projektów: "Vidomi" i "Ciemność - cykli warsztatów teatralnych zakończonych spektaklami z udziałem osób niewidomych i słabowidzących. Współtwórca podręcznika „Trening fizyczny aktora - od działań indywidualnych do zespołu”.

TOMASZ KRZYŻANOWSKI - muzyk, kompozytor, aranżer, multiinstrumentalista, wokalista. Jako wszechstronny muzyk czerpie inspiracje z różnych kręgów kulturowych i stylów muzycznych. Kompozycja to jego główne zajęcie. Gra na perkusji, instrumentach perkusyjnych i klawiszowych. Komponuje muzykę do spektakli teatralnych, filmów oraz projektów artystycznych, performance, animacji, gier komputerowych. Od lat fascynuje go produkcja muzyczna i realizacja dźwięku. Współtwórca Teatru CHOREA, w którym od 2004 roku kieruje pracą muzyczną. Od roku 2006 wraz z Teatrem CHOREA regularnie prowadzi warsztaty muzyczno-teatralne na całym świecie, kierowane do aktorów, muzyków, tancerzy, performerów, dzieci i młodzieży, (warsztaty m.in. w: Red Cat i Calarts w Los Angeles, w Centrum Sztuki w Delfach, w St. Donats Atlantic College w Walii, w Starej Tehelni na Słowacji, w Meyerhold Center w Moskwie, w Teatrze Atalaya w Sevilli, w Espacio Espiral w Santander, na Festiwalu Giving Voice w Aberystwith, w Rosyjskim Państwowym Instytutcie Sztuk Scenicznych w Petersburgu, w Instytucie Grotowskiego we Wrocławiu, w PWSFTViT w Łodzi, oraz w ośrodkach teatralnych i kulturalnych w całej Polsce). Od 2011 roku prowadzi Chór Teatru CHOREA. Jako instruktor warsztatowy i kompozytor współpracuje ze Stowarzyszeniem Praktyków Kultury w Warszawie. Współzałożyciel i perkusista łódzkiej grupy Blue Rabbit. W swojej pracy inspiruje się muzyką i rytmiką pochodzącą ze starożytnej Grecji, Bałkanów, muzyką Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej, Indii, Półwyspu Iberyjskiego, jazzem. W jego twórczości, dużą rolę odgrywa także fascynacja starożytnymi kulturami, wymarłymi językami oraz body percussion i rytmem w każdej możliwej formie i postaci. Prywatnie entuzjasta przyrody, biegacz, triathlonista.

ELINA TONEVA - urodzona w Sofii (Bułgaria) pieśniarka, aktorka Teatru CHOREA, wykładowczyni ruchu scenicznego i śpiewu w Szkole Filmowej w Łodzi, wieloletnia instruktorka walki wręcz Krav Maga, absolwentka łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. Profesjonalnie zajęła się śpiewem w Gardzienicach, podejmując współpracę z Orkiestrą Antyczną, (projekt muzyczno-badawczy Tomasza Rodowicza i Macieja Rychłego, będący kreatywną rekonstrukcją muzyki Antycznej Grecji). Od początku istnienia Teatru CHOREA jest współtwórcą i wykonawczynią muzyki w większości spektakli i projektów muzycznych Teatru. Jest jednym z liderów programów edukacyjnych i warsztatowych zespołu, prowadząc indywidualnie i zespołowo zajęcia z aktorami, muzykami, tancerzami i instruktorami teatralnymi oraz ze wszystkimi, którzy lubią śpiew, zarówno w Polsce jak i w wielu krajach Europy i świata. Jej warsztaty cieszą się dużym zainteresowaniem, dzięki jej charyzmatycznej osobowości, dużemu doświadczeniu pedagogicznemu i profesjonalnemu łączeniu elementów ruchu fizycznego, ćwiczeń i zabaw rytmicznych oraz wymagających pieśni tradycyjnych.

MAŁGORZATA LIPCZYŃSKA - aktorka, tancerka, choreografka, animatorka kultury, instruktorka warsztatowa. Absolwentka UMCS na Wydziale Socjologii oraz Wydziale Humanistycznym, na kierunku Kulturoznawstwo. Tancerka w grupie Tańce Labiryntu. Współzałożycielka Teatru CHOREA. W latach 2006-2008 pracowała w WTZ "Teatroterapia" przy Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie jako instruktor plastyki ciała. Współtwórczyni choreografii do spektaklu „Isadora. Opowieść o kobiecie”. Tancerka w międzynarodowym projekcie tanecznym „maProject” w reżyserii Liat Magnezy. Współpracowała z wieloma reżyserami i choreografami, m.in.: Pawłem Passinim, Robertem M. Haydenem, Rosanną Gamson, Geraldem Tylerem, Jewgienijem Korniagiem, Jimem Ennisem, Kanem Katsurą. Jesienią 2011 roku pokazała swój monodram pt. „napewnomoże”, oparty na twórczości rumuńskiej pisarki Aglai Veteranyi. Pracowała jako instruktor tańca w projekcie taneczno-muzycznym „Oratorium Dance Project” realizowanym z udziałem 100-osobowej grupy dzieci, młodzieży i dorosłych oraz orkiestry i chóru Filharmonii Łódzkiej, nagrodzonym „Energią Kultury' i „Złotą Maską”. Od sierpnia 2012 związana z taneczną Grupą KIJO, z którą stworzyła spektakle: „Wszystko to z czym się (nie)urodziliśmy”, jako tancerka (spektakl otrzymał I nagrodę w Konkursie Choreograficznym „3,2,1...Taniec” w Krakowie); „Spokojnie, inni mają gorzej”, jako tancerka i konsultant literacki; „Projekt KISZ” jako konsultant literacki i opracowanie tekstów. W Polsce i za granicą prowadziła wiele warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, z zakresu tańca i teatru. Współpracuje z Uniwersytetem warszawskim, prowadząc zajęcia teatralne w Instytucie Kultury Polskiej.

MAJKA JUSTYNA - tancerka, aktorka, performerka, nauczycielka Ashtanga Jogi. Członkini Stowarzyszenia Teatralnego CHOREA, gdzie odpowiedza za produkcję spektakli i koncertów oraz prowadzenie projektów edukacyjnych i społecznych. Zajmuje się pracą z ciałem i tańcem od 5 roku życia, począwszy od tańca ludowego w Zespole Pieśni i Tańca Ludowego "Harnam", przez klasykę, po taniec współczesny, kontakt improwizację i tango argentyńskie. Praktykuje Ashtanga Jogę skupiając się na aspekcie terapeutycznym, równomiernym rozwoju ciała, zapobieganiu kontuzjom oraz odnajdywaniu harmonii miedzy ciałem a umysłem. Współpracowała z różnymi artystami przy projektach teatralno-tanecznych, m.in.: z Yukari Uto nad performancem "Nigero", z Zorką Wollny przy etiudzie "Muzeum", z duetem vj-ów ElektroMoon, przy etiudach filmowych "Tactum" i "Grzeczny-grzeszny"; brała udział w performensach tanecznych "Agui i Ahora", "Flying Circus", "Wózek Warhola" i wielu działaniach site-specific. Od 2011r. bierze udział w spektaklach Teatru CHOREA: "Oratorium Dance Project", "Bachantki", "Szczelina", "Derby.Białoczerwoni”, „Oratorium ziemi” oraz koncertach: "Gilgamesz", "Pieśni Świata", "Engi vengi - pieśni bułgarskie", "Lulabajki".

WIĘCEJ INFORMACJI:

Teatr CHOREA: http://www.chorea.com.pl/pl

Fabryka Sztuki: http://www.fabrykasztuki.org/pl/

Art_Inkubator: http://www.artinkubator.com

Format: https://www.facebook.com/Formatlodz/

Muzeum Książki Artystycznej: http://www.book.art.pl

REGULAMIN UDZIAŁU W WARSZTATACH:

 1. Intensywne Warsztaty Teatru CHOREA "Ciało/Ruch/Głos - Aktor Wielowymiarowy" organizowane są przez Teatr CHOREA w Łodzi zwany Organizatorem wydarzenia.

 2. W warsztatach Teatru CHOREA mogą brać udział osoby, które ukończyły 16 lat. Uczestnicy niepełnoletni, którzy nie ukończyli jeszcze 18 lat, muszą przedstawić Organizatorom pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego, na udział w warsztatach.

 3. Pierwszego dnia warsztatów każdy uczestnik proszony będzie o przedstawienie dokumentu tożsamości, w celu weryfikacji.

 4. Każdy uczestnik bierze udział w warsztatach na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w warsztatach. Treść oświadczenia zostanie przesłana do uczestnika w mailu potwierdzającym udział w warsztatach.

 5. Uczestnik warsztatów powinien mieć aktualne ubezpieczenie NNW. W razie wypadku Teatr CHOREA nie ponosi odpowiedzialności.

 6. Uczestnik warsztatów wyraża zgodę na publikowanie swojego wizerunku, w postaci tworzonej przez Organizatorów relacji z wydarzenia, oraz w celach promocji wydarzenia na wszelkich nośnikach multimedialnych w Internecie, prasie, telewizji oraz na nośnikach reklamowych innego typu.

 7. Koszt warsztatu organizowanego i prowadzonego przez Teatr CHOREA w dniach 15-18 marca 2018, wynosi 750 zł / 200 Euro. Jest to pełna opłata za warsztat i nie może być pomniejszona w zależności od mniejszej ilości dni warsztatowych, w których uczestnik weźmie udział.

 8. W cenie warsztatów zapewnione są: jeden posiłek obiadowy dziennie, zwiedzanie Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi. Organizator zapewnia wodę, kawę i herbatę na czas warsztatów. Powyższa kwota nie obejmuje noclegu i zwrotu kosztów podróży.

 9. Pełna wpłata za udział w warsztacie musi być odnotowana na koncie bankowym Teatru CHOREA w ciągu 7 dni po wysłaniu przez organizatora maila zwrotnego z potwierdzeniem zapisu uczestnika na warsztat. Jeśli wpłata nie zostanie odnotowana w powyższym terminie, rezerwacja zostaje anulowana. Ostateczny termin dokonania przelewu upływa w dniu 1 marca 2018.

 10. Teatr CHOREA poinformuje uczestnika mailowo o odnotowanej wpłacie i tym samym potwierdzi ostatecznie uczestnictwo w warsztacie.

 11. Płatność należy przelać na konto Alior Bank: 95 2490 0005 0000 4530 5405 9285 (Swift code: ALBPPLDW). W tytule przelewu należy umieścić swoje imię i nazwisko oraz formułkę „Warsztaty Teatru CHOREA”.

 12. Organizator może wystawić fakturę VAT.

 13. Zapisy na warsztat prowadzi Teatr CHOREA. Organizator przyjmuje zgłoszenia do dnia 1 marca 2018, na adres: chorea.warsztaty@gmail.com. Zgłoszenie powinno zawierać bio, CV lub list motywacyjny.

 14. Za rezygnację z warsztatu zgłoszoną do 1 marca 2018 włącznie, Teatr CHOREA zwróci wpłatę na konto nadawcy. Rezygnacja zgłoszona po 1 marca 2018 oznacza brak możliwości odzyskania wpłaty.

 15. 1 marca 2018 Teatr CHOREA wyśle maile do wszystkich uczestników z informacją czy została utworzona grupa warsztatowa.

 16. W przypadku gdy nie zbierze się optymalna ilość uczestników, warsztat zostaje odwołany i wszystkie wpłaty zostaną zwrócone na konta nadawców.

 17. Organizator ma prawo do odwołania warsztatów z przyczyn od niego niezależnych w późniejszym terminie. Organizato zwraca wtedy wszystkie wpłaty na konta uczestników.

 18. Warsztaty będą prowadzone w języku polskim i angielskim.

 19. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

 20. Teatr CHOREA nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń umieszczanych na portalach społecznościowych oraz w innych mediach, poza wiedzą Organizatorów.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem przed dokonaniem opłaty warsztatowej.

Dokonanie opłaty jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.